Deklaracja punktu zakwaterowania

Gdzie po numer PESEL / Де отримати номер PESEL

Informacje dla osób goszczących rodziny z Ukrainy
Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy
Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуга для громадян України