Pomoc jednorazowa 300 zł

POMOC JEDNORAZOWA 300 ZŁ

Pomoc przysługuje obywatelowi Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczpospolitej Polski i został wpisany do rejestru PESEL.

WAŻNE: Wniosek składamy osobno na każdego członka rodziny (np. do Polski przyjechała 4 osobowa rodzina, więc składają 4 wnioski). Wnioski wypełniamy alfabetem łacińskim.

ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА 300 ЗЛОТИХ

Допомога надається громадянам України, котрі легально в’їхали на територію Республіки Польща безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 року по дату, визначену розпорядженням Ради Міністрів, виданим згідно зі ст. 2 пункту 4 спеціального закону, і заявляють про намір залишитися на території Республіки Польща та внесені до реєстру PESEL.

ВАЖЛИВО: Подавати заявку окремо для кожного члена сім’ї (наприклад, сім’я з 4 осіб приїхала до Польщі, тому вони подають 4 заяви). Заявки заповнюємо латиницею.

 

Wniosek o pomoc jednorazowa 300 zł / Заява про одноразову допомогу 300 злотих

 

Gdzie można otrzymać / Де можу отримати:

MIKOŁÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
tel. (+4832) 3242660
fax (+4832) 3242694
e-mail: mops@mops.mikolow.eu

Godziny urzędowania Ośrodka
Poniedziałek od 7.30 do 17.00
Wtorek – Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 14.00

Міколівський міський центр соціальної допомоги
43-190 Mikołów, вул. Kolejowa 2
тел.(+4832) 3242660
факс (+4832) 3242694
електронна пошта: mops@mops.mikolow.eu

Графік роботи Центру
Понеділок з 7.30 до 17.00
Вівторок – четвер з 7.30 до 15.30
П’ятниця з 7.30 до 14.00

ŁAZISKA GÓRNE

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych
ul. Energetyków 5
43-170 Łaziska Górne
poniedziałki 7.30 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Центр соціальних служб у Лазіска-Гурне
вул. Energetyków 5
43-170 Łaziska Górne
Понеділок 7.30 – 17.00
Вівторок – п’ятниця 7.30 – 15.30

WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO
Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską od dnia 24.02.2022 r. i
posiadający numer PESEL mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia
pieniężnego w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych przy ulicy
Energetyków 5, pokój numer 4 (na parterze). Wzór wniosku w załączeniu.
Dane niezbędne do złożenia wniosku:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je
posiada;
9) numer PESEL

ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ВИПЛАТА
Громадяни України, які з 24 лютого 2022 року перетнули польсько-український кордон і мають
номер PESEL, можуть подавати заяву на отримання одноразової грошової допомоги за адресою
Центру соціальних служб у Łaziska Górne за адресою: вул. Energetyków, 5, кімната 4 ( на
першому поверсі). Шаблон заявки додається.
Дані, необхідні для подання заявки:
1) ім’я (імена) та прізвище;
2) дата народження;
3) громадянство;
4) стать;
5) вид, серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;
6) відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;
7) адреса проживання; ( на тереторії Польщі)
8) контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти – за наявності;
9) номер соціального страхування ( PESEL виданий в Польщі)

 

ORZESZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu
43-180 Orzesze, ul. Powstańców 5B
tel. (+4832) 2215520, (+4832) 3260736, (+48) 797 843 833
fax (+4832) 2215520 wew. 15
e-mail: mops@orzesze.pl

Godziny urzędowania Ośrodka
Poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30

Муніципальний центр соціальної допомоги в Ожеше
43-180 Ожеше, вул. Powstanców 5B
тел.: (+4832) 2215520, (+4832) 3260736, (+48) 797 843 833
факс: (+4832) 2215520 вн. 15
електронна пошта: mops@orzesze.pl

Графік роботи Центру
Понеділок-п’ятниця з 7.30 до 15.30

 

WYRY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach
ul. Główna 107, 43-175 Wyry

Wnioski można składać w ośrodku w godzinach:

poniedziałek: 8:00 – 16:30
wtorek – czwartek: 8:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 13:30

Комунальний центр соціального забезпечення у Вирах
вул. Główna 107, 43-175 Вири

Заявки можна подати в центрі в наступні години:

Понеділок: 8:00 – 16:30
Вівторок – четвер: 8:00 – 15:00.
П’ятниця: 8:00 – 13:30

Pomoc jednorazowa – 300 zł

Wnioski na pomoc jednorazową w wysokości 300 zł można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach od 21 marca 2022 roku.

Pomoc przysługuje obywatelowi Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczpospolitej Polski i został wpisany do rejestru PESEL.

WAŻNE: Wniosek składamy osobno na każdego członka rodziny (np. do Polski przyjechała 4 osobowa rodzina, więc składają 4 wnioski). Wnioski wypełniamy alfabetem łacińskim.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.wyry.pl (pobierz wniosek) lub w siedzibie ośrodka (ul. Główna 107, 43-175 Wyry).

Wnioski można składać w ośrodku w godzinach:

poniedziałek: 8:00 – 16:30
wtorek – czwartek: 8:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 13:30.

ІНФОРМАЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ (GOPS) У ВИРАХ – ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

Одноразова допомога 300 злотих

Заявки на отримання одноразової допомоги у розмірі 300 злотих можна подавати до комунального центру соціального захисту у Вирах з 21 березня 2022 року.

Допомога надається громадянам України, котрі легально в’їхали на територію Республіки Польща безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 року по дату, визначену розпорядженням Ради Міністрів, виданим згідно зі ст. 2 пункту 4 спеціального закону, і заявляють про намір залишитися на території Республіки Польща та внесені до реєстру PESEL.

ВАЖЛИВО: Подавати заявку окремо для кожного члена сім’ї (наприклад, сім’я з 4 осіб приїхала до Польщі, тому вони подають 4 заяви). Заявки заповнюємо латиницею.

Заявку можна завантажити з веб-сайту www.wyry.pl або взяти за адресою центру (ul. Główna 107, 43-175 Wyry).

Заявки можна подати в центрі о наступних годинах:

Понеділок: 8:00 – 16:30
Вівторок – четвер: 8:00 – 15:00
П’ятниця: 8:00 – 13:30.

Важливо!

Громадяни України, які перебувають у Польщі з 24 лютого 2022 року з наміром продовжити перебування, можуть подати заявку на наступні пільги:

допомога на дитину 500+ – виплачується на кожну дитину віком до 18 років, її надає Служба Соціального Страхування (www.zus.pl)
сімейна допомога – особам, які відповідають критеріям доходів, надається комунальним центром соціального захисту м. Вири.

 

ORNONTOWICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach
43-178 Ornontowice ul. Żabik 9, lokale 6 i 9
tel. +48 32 235-45-03, tel. kom. +48 796-076-480; +48 794-403-158
e-mail: gops@ornontowice.pl

Godziny urzędowania Ośrodka
pon., wt., czw.: 7.00-15:00; śr.: 7:00-17:00; pt.: 7:00-13:00

Комунальний центр соціальної допомоги в Орнонтовіцах
43-178 Орнонтовіце вул. Жабік 9, приміщення 6 та 9
телефон: +48 32 235-45-03, мобільний телефон: +48 796-076-480, +48 794-403-158
електронна пошта: gops@ornontowice.pl

Графік роботи Центру
Пн, Вт, Чт: 7.00 – 15.00 Ср: 7:00-17:00 Пт: 7:00-13:00