Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

III Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego

5 czerwca odbyło się III posiedzenie Rady Powiatu obecnej kadencji. Obrady prowadził przewodniczący Grzegorz Conrad, a w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radną Martę Syryjczyk,...