Informacja katastralna powiatu mikołowskiego

Informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno - kartograficznym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Mapa w trybie publicznym.

Dostęp do informacji jest możliwy także w połączeniu chronionym. Przed przystąpieniem do połączenia w trybie chronionym, należy zainstalować certyfikat.
Pobierz certyfikat.
W przypadku Internet Explorera należy wybrać opcję "Otwórz" i postępować według wyświetlanych wskazówek. Dla przeglądarki Firefox należy zaznaczyć opcję certyfikatu dla strony internetowej. Instalacja certyfikatu jest operacją jednorazową.

Po zainstalowaniu certyfikatu, można przejść do przeglądania informacji katastralnej. Informacja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na serwerze mapowym.

Mapa w trybie niepublicznym.

Ośrodek dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego

EGiB dla gmin - moduł części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

EGiB dla komornika – moduł pozwalający przeprowadzić weryfikację występowaniapodmiotu w ewidencji gruntów i budynków. Dostęp do modułu udzielany jest na podstawie wniosku (POBIERZ: wersja docx | wersja pdf)

UWAGA!
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności ze stanem faktycznym prosimy o przesłanie informacji na adres: mapa@mikolowski.pl