Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Tomasz Kwiecień
Inspektorzy: Marta Sojka
Tomasz Kołodziej
Krzysztof Lelonek
Sekretariat:
Agnieszka Szczepanek

Beata Kępka

Główna księgowa: Joanna Kolberg

Czas pracy inspektoratu:

Sekretariat:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – piątek: 7:30 – 15:00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie przyjmuje strony we wtorki od godz. 7:30 do godz. 9:00 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

Dane teleadresowe:

www.bip.pinb.mikolowski.pl

Adres: ul.Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
Telefon: (32) 224-44-69
Fax: (32) 224-44-69
Adres email: pinbmi@vp.pl
Strona BIP:

Pliki do pobrania:

Informacja

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.04.2018 r., dzień 19.05.2018 r. został wyznaczony jako dzień pracy.

Informacja

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29.03.2017 r. INFORMUJEMY, ŻE POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIKOŁOWIE W DNIU 14.08.2017 r. BĘDZIE NIECZYNNY.

Informacja

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29.03.2017 r. INFORMUJEMY, ŻE POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIKOŁOWIE W DNIU 16.06.2017 r. BĘDZIE NIECZYNNY.

Informacja

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29.03.2017 r. INFORMUJEMY, ŻE POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIKOŁOWIE W DNIU 2.05.2017 r. BĘDZIE NIECZYNNY.

Godziny urzędowania

W OKRESIE ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNYM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIKOŁOWIE BĘDZIE CZYNNY:
• W DNIU 22.12.2016 r. – DO GODZINY 14:00
• W DNIU 23.12.2016 r. – DO GODZINY 13:00
• W DNIU 30.12.2016 r. – DO GODZINY 14:00

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed okresem zimowym w terminie do 30 listopada oraz drugiej kontroli po okresie zimowym w terminie do 31 maja, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami).
Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby wskazane w art. 62 ust. 6 Prawa budowlanego.

Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać pisemne zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego.
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego: „Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązku w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązkami w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust, 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.”
Zgodnie z art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego: „Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenie usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.”

Dni urzędowania

W związku z Zarządzeniem DSC.ZAP.130.2016 Szefa KPRM w sprawie ustalenia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy, uprzejmie informujemy, że piątek (27 maja) przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej (PINB Mikołów). Informujemy jednocześnie, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie będzie pracował w sobotę 4 czerwca 2016 r.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress
Skip to content