Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Punkt Obsługi Klienta w Mikołowie

 

OGŁOSZENIE

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną spowodowaną licznymi zachorowaniami na COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuję, iż zaplanowany w grudniu dyżur pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie zostaje odwołany.

Jednocześnie przypominam, że osoby niepełnosprawne pragnące uzyskać kartę parkingową powinny skontaktować się z pracownikiem naszego Zespołu pod numerem telefonu: 733 440 133 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 11:30 lub od 13:30 do 17:30.

Zaleca się składanie wniosków o wydanie:

– orzeczenia o niepełnosprawności,

– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,

– legitymacji osoby niepełnosprawnej

za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź pozostawienie przesyłki w skrzynce podawczej w siedzibie Zespołu. Celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień i sprawdzenia kompletności dokumentów, w tym w szczególności druku wniosku, przed ich złożeniem wskazany jest kontakt telefoniczny z pracownikiem Zespołu, pod numerem telefonu (32) 42 37 202 lub 515 354 703 dostępnym w godzinach: od 7:00 do 11:30 i od 13:30 do 17:30.


OGŁOSZENIE

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną spowodowaną stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że zaplanowany na dzień 23 listopada 2020 r. dyżur pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie zostanie odwołany. Wszystkie osoby umówione na wizytę zostaną o powyższym poinformowane.

Jednocześnie nadmieniamy, że osoby niepełnosprawne pragnące uzyskać kartę parkingową powinny skontaktować się z pracownikiem Zespołu pod numerem telefonu: 733 440 133 od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 11:30 lub od 16:30 do 18:00.

Zaleca się składanie wniosków o wydanie:
– orzeczenia o niepełnosprawności,
– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
– legitymacji osoby niepełnosprawnej
za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź pozostawienie przesyłki w skrzynce podawczej w siedzibie Zespołu. Przed złożeniem powyższych dokumentów wskazany jest kontakt telefoniczny z pracownikiem Zespołu celem sprawdzenia kompletności wniosku pod numerem telefonu (32) 42 37 202 lub 515 354 703 dostępnym w godzinach: od 7:00 do 11:30 i od 13:30 do 17:30.

Decyzja w sprawie dyżuru grudniowego zostanie podjęta w późniejszym terminie i będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej, o czym poinformujemy później.

—————————————————————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE

DYŻURY PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA PZON WZNOWIONE

Od poniedziałku, 26 października 2020 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wznawia swój dyżur na terenie powiatu mikołowskiego. Ze względów bezpieczeństwa klienci będą obsługiwani w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4A, WEJŚCIE D (zobacz mapę).

Mapa wejście D PZON

W trosce o wzajemne zdrowie zaleca się składanie kompletnych wniosków o wydanie:
• orzeczenia o niepełnosprawności
• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień
• legitymacji osoby niepełnosprawnej
za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wizyty w urzędzie wymaga jedynie złożenie wniosku o kartę parkingową.
W związku z epidemią przed wizytą w urzędzie należy dokonać wcześniejszej rejestracji telefonicznej, kontaktując się z pracownikiem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w celu umówienia wizyty. Zapisy pod numerem telefonu: 733 440 133, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Przypominamy, że wchodząc do budynku, należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym oraz zasłonić usta i nos maseczką, przyłbicą lub elementem odzieży i zachowywać dystans odległości.

Harmonogram otwarcia Punktu Obsługi Klienta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w Starostwie Powiatowym w Mikołowie (ul. Żwirki i Wigury 4A, WEJŚCIE D) na rok 2020

czynne w godzinach: 8:10 – 13:00 (przerwa na dezynfekcję od 10:00 do 10:30):

• 26 października 2020 r.
• 23 listopada 2020 r.
• 14 grudnia 2020 r.

*** JEDNOCZEŚNIE ZAZNACZAMY, IŻ W ZWIĄZKU ZE STALE ROSNĄCĄ LICZBĄ ZACHOROWAŃ NA COVID-19 MIEJSCE OBSŁUGIWANA KLIENTÓW MOŻE ULEC ZMIANIE.

 

 

Szczegółowe dane o działalności Zespołu, a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej:
www.pzon.rybnik.pl
tel.: 32 42 37 202

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress