Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
starosta przemawia

Rusza projekt Czas na młodych

2023-10-11

siedzibie mikołowskiego Centrum Aktywności Społecznej zainaugurowano 11 października projekt MikoMłodzi na start realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, Gminę Mikołów i Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności Społecznej.

Jego wdrożenie jest możliwe dzięki zdobytej przez PUP w Mikołowie dotacji z programu pilotażowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.

PUP w Mikołowie jest jednym z pięciu w naszym województwie, który otrzymał tego rodzaju wsparcie. W przypadku naszego urzędu uzyskano ponad 1,8 mln złotych.

Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację zawodową około stu młodych osób w wieku od 18 do 29 lat zarejestrowanych w PUP jako poszukujących pracy bądź bezrobotnych i będzie ono realizowane do końca 2024 roku.

Wdrożenie programu ma się odbywać poprzez uruchomienie punktu doradztwa dla młodzieży mieszczącego się w Mikołowie w CAS przy ul. Jana Pawła II 4 ( II piętro, Sala Wapienniki). Będzie on czynny we wtorki od 13.00 do 17.00 i czwartki od 9.00 do 13.00.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na odbycie stażu trwającego od 2 tygodni do 6 miesięcy. Przy czym można go odbywać w wymiarze 8 godzin dziennie lub po kilka tygodniowo. W przypadku pełnego wymiaru pracy stypendium stażowe będzie w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo koszt badań wstępnych, dojazdu a nawet opieki nad osobą zależną np dziecka ( program ma pomoc w powrocie młodych mam na rynek pracy) ma zostać pokryty z dotacji. Również pracodawcy mogą liczyć na wsparcie jeśli zdecydują się na zatrudnienie osoby po staży. Jest to 1000 złotych wypłacone jednorazowo, zaś opiekun stażysty może liczyć na 500 złotych miesięcznie. Z programu stażowego może skorzystać 50 osób.

Prócz tej formy wsparcia korzystający mogą otrzymać bony; zdrowotny, społeczny, edukacyjny, mieszkaniowy, prawny i ekonomiczno-finansowy. Pomysłodawcy przygotowali 50 takich bonów.

– W przypadku bonu prawnego chodzi o sfinansowanie dodatkowych porad prawnych dla uczestnika projektu poza tymi oferowanymi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Podobnie w przypadku bonu zdrowotnego zakładającego wsparcie finansowe za prywatne wizyty lekarskie, o ile nie możliwe  będzie skorzystanie z publicznej służby zdrowia – wyjaśniła Jagoda Foks, koordynatorka projektu MikoMłodzi na start.

W inauguracji tego przedsięwzięcia uczestniczyły władze powiatu : starosta Mirosław Duży, wicestarosta Tadeusz Marszolik, członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, sekretarz powiatu Łukasz Ryguła oraz władze Mikołowa: burmistrz Stanisław Piechula i jego zastępczyni Iwona Spychała-Długosz. Obecna była dyrektor PUP Teresa Miguła oraz pracownicy PUP. Przybyli również partnerzy projektu reprezentujący Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, MOPS Mikołów, CAS oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i pracownicy starostwa.