Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Sesja o bezpieczeństwie, pandemii i elektrowni

Stan bezpieczeństwa w Powiecie Mikołowskim był tematem wiodącym ostatniej sesji Rady Powiatu. Na swym zdalnym posiedzeniu radni zebrali się 31 marca. W sesji uczestniczyło 21 radnych, zaś obrady prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke. W trakcie...

Samorządowcy o trzeciej fali koronawirusa

Sytuacja pandemiczna w Powiecie Mikołowskim zdominowała kolejne zdalne spotkanie burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Mikołowskiego ze Starostą Mikołowskim Mirosławem Dużym oraz członkami Zarządu Powiatu: wicestarostą Tadeuszem Marszolikiem, Grażyną...

Stop pożarom traw

Kampania „Stop pożarom traw”, której pomysłodawcami są Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma na celu zmniejszenie ilości pożarów traw oraz podniesienie ...

Raport Służb 22.03.2021 r. – 28.03.2021 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego: W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu dwóch pożarów: trawy (na terenie Mikołowa); altany (na terenie Łazisk Górnych). Dwadzieścia jeden interwencji...