Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Wyniki otwartego konkursu ofert

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) zawiadamia , że: Otwarty konkurs ofert...

Lutowa sesja Rady Powiatu

Od podziękowań za 25 lat służby w mikołowskim garnizonie policji dla Dariusza Waligóry, który od wielu lat pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Policji KPP Mikołów rozpoczęła się lutowa sesja Rady Powiatu. Radni spotkali się 24 lutego...

Więźniowie opiekunami osób niepełnosprawnych?

O resocjalizacji skazanych za długi alimentacyjne i możliwości ich integracji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi, głównie dziećmi rozmawiano dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Na zaproszenie Starosty...

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dot. „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030” Konsultacje mają charakter otwarty...