Pięć edycji tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków do kolejnej piątej już edycji Tarczy antykryzysowej. Na ten cel PUP otrzymał 40 500 000,00 zł z czego wydano 26 210 566,69 zł.

Nabór bez limitu

Zgodnie z wprowadzonymi 13 czerwca zmianami wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie części kosztów nie musi zmieścić się w terminie 14 dni, bowiem przyjmowanie dokumentów trwa do dnia  ogłoszenia końca naboru przez dyrektora PUP.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby samozatrudnione oraz  prowadzący działalność na wypłatę wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych. Dodatkowo PUP prowadzi stały nabór wniosków na niskoprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.

5888 wniosków

Do tej pory do PUP złożonych zostało 5888 z czego 4762 wnioski dotyczyły niskooprocentowanych pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców, 644 to dokumenty o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, zaś 480 to dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców . Jeśli zaś chodzi o NGO-sy to wnioski o dofinansowanie części płać dla pracowników organizacji pozarządowych wpłynęły dwa.

–  Zgodnie z obecnym stanem prawnym, mikroprzedsiębiorca nie musi składać wniosku o umorzenie niskooprocentowanej pożyczki otrzymanej w ramach tarczy antykryzysowej. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki – wyjaśnia Teresa Miguła dyrektor PUP w Mikołowie .

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress