Obowiązek zgłoszenia kupna lub sprzedaży samochodu – możesz to zrobić online

Obrazek wyróżniający dla wpisu Obowiązek zgłoszenia kupna lub sprzedaży samochodu – możesz to zrobić online

Kto i kiedy ma obowiązek zgłoszenia?

Zbycie pojazdu zgłasza jego dotychczasowy właściciel, który np. sprzedał go lub darował innej osobie, nabycie pojazdu zgłasza nowy właściciel pojazdu, zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu. Trzeba pamiętać o tym, że osoba, która tego nie zrobi – może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych (przypominamy, że decyzją Starosty Mikołowskiego od dn. 13.03.2020 r. ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, nastąpiło tymczasowe wyłączenie kar dla właścicieli pojazdów do odwołania).

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Mikołowie Krystyna Banach wyjaśnia jak bezproblemowo można to załatwić online. Zobacz wideo.

Aby dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną, należy przygotować:
• dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcecie zgłosić (markę, typ – jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdziecie je np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
• dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
• skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.

Następnym krokiem jest zalogowanie się przy pomocy Profilu Zaufanego na stronie www.gov.pl. Po zalogowaniu należy wybierać sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług wybrać i kliknąć w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online). I teraz najważniejsze kliknięcie – w przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Tutaj należy wybrać cel zgłoszenia: zbycie lub nabycie pojazdu. Trzeba będzie wpisać dane pojazdu i dołączyć skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu. Kolejne kroki to sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie danych i podanie danych zbywcy/nabywcy pojazdu. Konieczne będzie też zaadresowanie formularza zgłoszenia. Zgłoszenie powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, zgodnie z miejscem zamieszkania właściciela pojazdu. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta – jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu. Po sprawdzeniu formularza zawiadomienia, trzeba podpisać go profilem zaufanymi i wysłać. Wyświetli się komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane. Na skrzynkę na koncie Mój Gov nadejdzie urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia.

Usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress