Informacja o tymczasowym wyłączeniu kar dla właścicieli pojazdów

Obrazek wyróżniający dla wpisu Informacja o tymczasowym wyłączeniu kar dla właścicieli pojazdów

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, i w związku z wprowadzeniem z dniem 13 marca 2020r. całkowitego wyłączenia wizyt w starostwie, w tym również w wydziale komunikacji i transportu, Starosta Mikołowski podjął decyzję, że powyższa sytuacja wyłącza karanie właścicieli pojazdów z tytułu naruszenia art.140 mb Prawa o ruchu drogowym t.j. obowiązku informowania starosty w terminie 30 dni o zbyciu i nabyciu pojazdu, oraz obowiązku rejestracji w terminie 30 dni od daty sprowadzenia pojazdu z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Podobne stanowisko rekomendowane jest przez Związek Powiatów Polskich w piśmie z 12 marca 2020r. przesłanym do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w całym kraju.

Powyższa decyzja obowiązuje do odwołania.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress