INFORMACJA O TYMCZASOWYM ZAWIESZENIU FUNKCJONOWANIA CZĘŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

Obrazek wyróżniający dla wpisu INFORMACJA O TYMCZASOWYM ZAWIESZENIU FUNKCJONOWANIA CZĘŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

INFORMACJA O TYMCZASOWYM ZAWIESZENIU FUNKCJONOWANIA CZĘŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

Szanowni Państwo,

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje o tymczasowym zawieszeniu funkcjonowania dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w:

  1. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu,

  2. Domu Kultury w Gostyni i Urzędzie Gminy w Ornontowicach.

W pozostałych dwóch punktach prowadzonych przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, tj. w:

  1. Starostwie Powiatowym w Mikołowie,
  2. Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych.

wprowadza się tymczasową zmianę w organizacji udzielania porad tj. od dnia 13 marca br. porady udzielane będą przez telefon oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w ww. punktach należy:

  • przesłać mailowo na adres: npp@mikolowski.pl wniosek o uzyskanie ww. pomocy zawierający oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór wniosku wraz z oświadczeniem do pobrania) lub,

  • złożyć papierowy wniosek wraz z oświadczeniem do skrzynki znajdującej się przy wejściu B Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.

Po złożeniu ww. dokumentu prawnicy skontaktują się z osobą w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon.

Zmiana w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ważna jest do odwołania.

 

Wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc

https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-na-terenie-powiatu-mikolowskiego.html

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress