Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/nabor-na-czlonkow-komisji/otwarty-konkurs-ofert-nabor-na-czlonkow-komisji-konkursowej.html

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress