Wydziały starostwa, kontakt, telefony

Informacja Ogólna (biuro podawcze) (32) 32-48-100
Sekretariat (32) 32-48-122
Biuro Rady (32) 32-48-173
Skarbnik (32) 32-48-160
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (wtorek – czwartek w godz. 8:00 – 15:00) (32) 32-48-142
Wydział Komunikacji i Transportu – rejestracja pojazdów i transport (32) 32-48-120
Wydział Komunikacji i Transportu – prawo jazdy (32) 32-48-124
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zamawianie map (32) 32-48-184
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – odbiór map (32) 32-48-181
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – wypis z rejestru gruntów (32) 32-48-121
Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej (32) 32-48-127

 

SEKRETARIAT: Starosta – Wicestarosta – Sekretarz
Mirosław Duży (Starosta) (32) 32-48-122
Tadeusz Marszolik  (Wicestarosta) (32) 32-48-122
Grażyna Nazar (Etatowy członek Zarządu Powiatu) (32) 32-48-122
Łukasz Ryguła  (Sekretarz) (32) 32-48-122
Monika Pitlok (32) 32-48-122
Anna Hetmańska – Krosny (32) 32-48-220

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Krystyna Banach (Naczelnik) (32) 32-48-116
transport
Anna Krekora – Górniok ( Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-114
prawa jazdy
Bożena Szal (32) 32-48-163
Dorota Oksiak (32) 32-48-117
Małgorzata Szymańska  (32) 32-48-117
Wiesława Kubiak (32) 32-48-113
Aleksandra Piesiur-Karwat (32) 32-48-115
rejestracja pojazdów
Katarzyna Bańczyk (32) 32-48-120
Aleksandra Kraka (32) 32-48-120
Magdalena Jarek (32) 32-48-128
Izabela Szczepan (32) 32-48-128
Patrycja Grzesica (32) 32-48-120
Joanna Kobielarz (32) 32-48-120
Dominika Kawalec (32) 32-48-120
Agnieszka Jamrozy (32) 32-48-120
Agnieszka Jaromin (32) 32-48-120
Barbara Hajduk (32) 32-48-120
Karolina Pastor (32) 32-48-120
Agnieszka Hanslik-Małecka (32) 32-48-120
Magdalena Stencel (32) 32-48-120

 

 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
Andrzej Hantszel (Naczelnik) (32) 32-48-228
Justyna Pomykoł (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-183

 

BIURO MAPY NUMERYCZNEJ I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Grzegorz Spychalski – Kierownik (32) 32-48-187
Danuta Bogdan (32) 32-48-183
Adrian Krzyżowski (32) 32-48-187
Marzena Sitko (32) 32-48-183
Patrycja Warzecha (32) 32-48-183

 

BIURO OBSŁUGI POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI KARTOGRAFICZNO – GEODEZYJNEJ
Marcin Sitko (Kierownik) (32) 32-48-182
Urszula Blaski (32) 32-48-184
Krystyna Klimek (32) 32-48-229
Grzegorz Krzystolik – Zespół ds. koordynacji usyt. sieci uzbrojenia terenu (32) 32-48-181
Karina Smółka (32) 32-48-185
Krystyna Wolny (32) 32-48-184

 

BIURO KATASTRU NIERUCHOMOŚCI
Bożena Flasza (32) 32-48-287
Marzena Fuchs (32) 32-48-159
Ilona Mazur – Sojka (32) 32-48-159
Małgorzata Więcek – Jamka (32) 32-48-159
Hanna Natanek (32) 32-48-232
Katarzyna Korczyk (32) 32-48-119
Sabina Kopiec (32) 32-48-119

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ
Monika Piórecka-Karolak (Naczelnik) (32) 32-48-250
Alfred Grzywocz (Zastępca Naczelnika) (32)32-48-242
Anna Wieczorek (32) 32-48-247
Alina Bieniek (32) 32-48-127
Marek Muszer (32) 32-48-241
Marek Czembor (32) 32-48-245
Aleksandra Kasza (32) 32-48-240
Katarzyna Makowska  (32) 32-48-248
Barbara Czech (32) 32-48-240
Katarzyna Rogoż – Kowalska (32) 32-48-265

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grażyna Sarnes (Naczelnik) (32) 32-48-205
Beata Motyssek (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-164
Sylwia Przechrzta (32) 32-48-137
Janusz Granek (32) 32-48-179
Urszula Kapis (32) 32-48-211
Urszula Frysz (32) 32-48-211
Iwona Gasz (32) 32-48-134
Karina Tytko (32) 32-48-236
Joanna Krajewska (32) 32-48-192
Bożena Młynek (Geolog Powiatowy) (32) 32-48-141
Liliana Wojaczek (32) 32-48-136
Agata Kiecka (32) 32-48-153
Patrycja Bachul (32) 32-48-255

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Agnieszka Karpeta (32) 32-48-142

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI
Krystian Nyczka  (Naczelnik) (32) 32-48-204
Grzegorz Jarzyna (32) 32-48-204
Piotr Kosiarski (32) 32-48-202
Artur Matysiak (32) 32-48-202
Arkadiusz Zok (32) 32-48-203
Mateusz Dulemba (32) 32-48-202

 

BIURO RADY
Barbara Pepke – Przewodnicząca Rady (32) 32-48-173
Aleksandra Stolarz (32) 32-48-173
Marlena Metelska (32) 32-48-173

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Iwona Zając ( Naczelnik) (32) 32-48-133
Jarosław Konowski (Z-ca naczelnika)
Aleksandra Kopczyńska (32) 32-48-133
Ewa Widera (32) 32-48-206
Sabina Hybiorz (32) 32-48-206
Grażyna Grzywocz (32) 32-48-140
Beata Świerczyna – Bara (32) 32-48-147
Anna Wita (32) 32-48-149
Dominika Spek (32) 32-48-100
Piotr Lehmann (32) 32-48-100
Katarzyna Dyngosz (32) 32-48-147
Tomasz Urban (32) 32-48-162
Mateusz Kruszyna (32) 32-48-162
Andrzej Smolorz (32) 32-48-162

 

BIURO d/s PRACOWNICZYCH
Barbara Karasińska – Kierownik Biura (32) 32-48-110
Anna Rocznik (32) 32-48-288
Halina Tabacka (32) 32-48-288

 

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
Aleksandra Makuch-Łataś (Naczelnik) (32) 32-48-107
Edward Dawidowski (Zastępca Naczelnik) (32) 32-48-189
Magdalena Locke (32) 32-48-258
Joanna Siarkowska (32) 32-48-267
Joanna Krzyżowska (32) 32-48-267
Bogusław Jastrzębski (32) 32-48-109
Alicja Lisiecka (32) 32-48-258

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY / BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Janina Szejka (32) 32-48-158
Anna Poczontek (32) 32-48-262

 

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Danuta Bywalec (Skarbnik) (32) 32-48-160
Joanna Libera (Główna Księgowa) (32) 32-48-108
Krystyna Rabaszowska (32) 32-48-170
Joanna Żogała (32) 32-48-139
Aleksandra Żogała (32) 32-48-170
Monika Lupa (32) 32-48-152
Renata Pięknik (32) 32-48-129
Katarzyna Wawrzynek  (32) 32-48-152
Anna Piontek  (32) 32-48-144
Mariola Czenczek (32) 32-48-144
Anna Cejny (32) 32-48-129

 

KASA
Lucyna Krzyżowska (32) 32-48-146
Małgorzata Pająk (32) 32-48-146

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Iwona Smorz (Naczelnik) (32) 32-48-193
Bożena Kopańska (32) 32-48-165
Sonia Pacha (32) 32-48-165
Krystyna Kupczyk (32) 32-48-105

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
Wiesław Kawala (Naczelnik) (32) 32-48-175
Bartłomiej Depta (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-215
Grzegorz Pucher (32) 32-48-215
Dariusz Witkowicz (32) 32-48-157

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Sebastian Dziuban (32) 32-48-259
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress