Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miesjsce oraz godziny otwarcia

Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Rybniku Punkt Obsługi Klienta w Mikołowie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, pokój 151 wejście C, czynny w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, w miesiącu grudniu – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca

  • w godz. od 8:00 do 13:00
  • z przerwą w godz. od 10:00 do 10:15.
Harmonogram na 2018 r.
  • 8 i 22 stycznia; 12 i 26 lutego; 12 i 26 marca;
  • 9 i 23 kwietnia; 14 i 28 maja; 11 i 25 czerwca;
  • 9 i 23 lipca; 13 i 27 sierpnia; 10 i 24 września;
  • 8 i 22 października; 12 i 26 listopada; 3 i 17 grudnia

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress