Edukacja, kultura i sport

 1. Objęcie dziecka (ucznia) pomocą psychologiczno – pedagogiczną (konsutację, terapię)
 2. Skierowanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub do młodzieżowego ośrodka socjoterapii
 3. Uzyskanie dotacji na realizację zadań z zakresu edukacji
 4. Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
 5. Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 6. Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego na terenie powiatu mikołowskiego
 7. Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną
 8. Wniosek – skierowanie do kształcenia specjalnego – poza powiatem mikołowskim 
 9. Konkursu w zakresie kompleksowej edukacji i rehabilitacji na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym, w formie stacjonarnej lub ambulatoryjnej.    ogłoszenie
 10.  Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej   ogłoszenie o naborze do Komisji  Formularz zgloszeniowy na członków Komisji Konkursowej
 11. Konkursu w zakresie kompleksowej edukacji i rehabilitacji na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym, w formie stacjonarnej lub ambulatoryjnej  – informacja o wyborze oferty.Konkurs ofert.dat
 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – wnioski do pobrania:
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress
Skip to content