Bezpieczne ferie 2018

W związku z rozpoczęciem tegorocznych ferii zimowych na terenie Powiatu Mikołowskiego zainicjowana została akcja pod nazwą: "Bezpieczne Ferie 2018". Celem akcji jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Działania rozpoczną się 12 stycznia 2018 r. i prowadzone będą do 26 lutego 2018 r.
Działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych to:
- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku zorganizowanego w miejscowościach turystycznych województwa,
- zabezpieczenie bezpiecznego przejazdu do i z miejsc wypoczynku,
- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,
- podnoszenie poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, w tym związanych ze specyfiką wypoczynku zimowego.

Na potrzeby akcji uruchomiony został telefon interwencyjny o numerze (32) 20 77-077, na który przyjmowane są informacje o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na stronie Ministra Edukacji Narodowej, pod adresem internetowym http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, w której można uzyskać dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku.

Pytania związane z koordynacją przedsięwzięcia na terenie Powiatu Mikołowskiego, proszę kierować do Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie tel. (32) 324 81 75 lub pod numer PCZK tel. (32) 326 04 30.