Niepełnosprawni - jak pomagać

  • niepelnosprawni_jak_pomagac
Co siódma osoba w Polsce jest niepełnosprawna, zaś w województwie śląskim mieszka największa liczba osób niepełnosprawnych w kraju. Właśnie o ich potrzebach debatowano w trakcie zorganizowanej w starostwie konferencji, która odbyła się 7 grudnia. Organizatorem był Zespół Szkół nr 2 Specjalnych, zaś wśród obecnych znalazł się starosta Henryk Jaroszek, członek Zarządu Powiatu Henryk Zawiszowski, burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, samorządowcy z Orzesza, Łazisk i Wyr, a także dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy i Domu Pomocy Społecznej, przedstawiciele stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

- Większość z nas pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Widzimy iż ma ona różne oblicza i jest widoczna w naszych środowiskach. Nie chodzi tylko o ułomność fizyczną - osoby na wózkach, ale także niepełnosprawność intelektualną, psychiczną, społeczną – mówił Tadeusz Śliwa dyrektor ZS nr 2 Specjalnych w Mikołowie. W trakcie dyskusji mówiono o pozytywnej zmiany w mentalności społeczeństwa, gdyż jako Polacy znacznie lepiej rozumiemy potrzeby ludzi niepełnosprawnych niż jeszcze kilkanaście lat temu. Wskazano na działania już zrealizowane na ich rzecz w powiecie mikołowskim, poczynając od sfery edukacji i pomocy społecznej, po zmiany w przestrzeni publicznej. Wskazano plany na przyszłość, a także na potrzeby i bariery w ich realizacji. Zwykle są to braki odpowiednich regulacji prawnych jak i funduszy.