Usprawnianie kobiet po mastektomii

W związku z realizacją Programu zdrowotnego „Usprawnianie kobiet po mastektomii ” zapraszamy zainteresowane panie z terenu powiatu mikołowskiego do udziału w programie.

Celem projektu jest:
 1. poprawa stanu psychoruchowego kobiet po mastektomii
 2. uświadamianie kobiet o powikłaniach związanych z zabiegiem mastektomii oraz celowości określonych zabiegów fizjoterapeutycznych
 3. profilaktyka przeciwobrzękowa
 4. poprawa ogólnokondycyjna kobiet po zabiegu mastektomii poprzez
  - zajęcia na sali gimnastycznej
  - zajęcia na basenie
  - drenaż limfatyczny wykonywany ręcznie przez masażystkę
  - drenaż pneumatyczny wykonywany mechanicznie
 5. zachęta kobiet do aktywnego trybu życia
Czas realizacji programu: od 30.09.2013 do 10.12.2013 r.

Program realizowany jest przez Szpital Św. Józefa Sp. z o.o.
ul. Okrzei 27
43-190 Mikołów
Tel. kontaktowy: 32 738 79 01 sekretariat Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego