Od kwietnia będą trzy rodzaje L-4

Za dwa miesiące lekarz będzie mógł wydać zwolnienie na jednym z trzech wzorów zwolnień. Tak będzie do końca 2012 roku. Potem zostaną jeszcze dwa różne druki ZLA - czytamy w Rzeczpospolitej.

Od 21 kwietnia br. zaczną obowiązywać nowe wzory zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Jednak dotychczas funkcjonujące druki będą mogły być w obiegu do 31 grudnia 2012 r. W użyciu są również formularze obowiązujące przed 11 stycznia 2011 r. na których lekarze mogą wystawiać zwolnienia od pracy aż do wyczerpania zapasów tych druków.

Oznacza to, że pracodawcy będą musieli zamienić się w śledczych i na bieżąco sprawdzać, czy dostarczone przez podwładnych formularze jeszcze obowiązują. Obowiązek formalnej kontroli składanych przez ubezpieczonych zaświadczeń lekarskich w celu uzyskania wypłaty zasiłku ciąży na pracodawcach zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. W razie stwierdzenia sfałszowania lub podrobienia zwolnienia zasiłek chorobowy nie przysługuje. Jeśli pracodawca go wypłaci, realizuje świadczenie nienależne, podlegające zwrotowi. Te same zasady dotyczą wynagrodzenia chorobowego finansowanego bezpośrednio ze środków pracodawcy.

Na szczęście nawet jeśli zdarzyłoby się, że pracodawca wypłaciłby chorobowe na skutek świadomego działania pracownika dostarczającego sfałszowany dokument, to nie on, ale pracownik będzie zobowiązany do jego zwrotu. Pracodawca nie musi też się obawiać, że poniesie finansowe konsekwencje zrealizowania wypłaty świadczenia na podstawie nieobowiązującego już formularza, jeśli było to wynikiem błędu lekarza.