Emp@tia familijna. Internetowa Platforma obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Od nowego roku składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy o Kartę Dużych Rodzin będzie możliwe przez internet.

Wyminie informacji między obywatelem a urzędem będzie służyć Emp@tia - internetowa Platforma komunikacyjna obszaru Zabezpieczenia Społecznego.

Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, którą przyjął Sejm 10 lipca. Nowelizacja pozwalać będzie przede wszystkim na składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy o Kartę Dużych Rodzin przez internet, bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie.

Wszystkie dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, także będą mogły być złożone przez internet - chodzi o takie, których obieg możliwy jest w postaci elektronicznej, a których uwierzytelnienie możliwe jest na poziomie osoby wysyłającej.

Także decyzję będzie można otrzymać elektronicznie. Uwierzytelnienie składanych dokumentów będzie się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP. Cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie więc mógł być realizowany przez internet.

Ponadto, dzięki wprowadzanym w nowelizacji zmianom, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą musiały zdobywać i przedstawiać szeregu dokumentów i zaświadczeń z innych urzędów - np. zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodach, zaświadczeń z ZUS o wysokości składki zdrowotnej, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, gdyż urząd rozpatrujący wniosek o dane świadczenia samodzielnie uzyska wymagane informacje w drodze wymiany danych z właściwą instytucją.

Po zakończeniu procesu legislacyjnego wprowadzone zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Emp@tia jest centralnym systemem informatycznym, łączącym systemy informatyczne zabezpieczenia społecznego i rodziny z innymi systemami administracji publicznej. Jednak pełne wykorzystanie możliwości tej platformy nie było możliwe bez zmian prawnych.

(Źródło: MPiPS)