Gdzie ubyło, a gdzie przybyło mieszkańców?

Główny Urząd Statystyczny opublikował coroczny raport o zmianach w powierzchni i liczbie mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. Największy przyrost mieszkańców, w porównaniu z ubiegłym rokiem, zanotowała Warszawa (o ponad 8 tys.) i powiat poznański (o ponad 7,5 tys.), następnie powiat wrocławski (o ponad 3 tys.). Najwięcej mieszkańców ubyło Łodzi (ponad 7 tys.), Lublinowi (4 tys.) oraz Katowicom i Poznaniowi (po 2,7 tys.).
Liczba ludności Polski, w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku, zmniejszyła się o 37 640 osób (0,1 proc.). W zdecydowanej większości województw, powiatów, miast na prawach powiatu i gmin liczba mieszkańców spadła. W niektórych wzrosła.
  • Spadek odnotowało 12 spośród 16 województw. Największy nastąpił w województwach: śląskim (o 16 423 osób, co w porównaniu z poprzednim rokiem stanowi 0,4 proc.) i łódzkim (11 558 - 0,5 proc.). Najwięcej mieszkańców przybyło w woj. mazowieckim (15 080 - 0,3 proc.) i woj. małopolskim (6 504 - 0,2 proc.).
  • W 219 spośród 314 powiatów liczba mieszkańców uległa zmniejszeniu. Najbardziej w pow. kłodzkim (o 1 268 osób - 0,8 proc.) i pow. nyskim (958 - 0,7 proc.). Największe przyrosty przypadają na powiaty: poznański (7 643 - 2,2 proc.) i wrocławski (3 387 - 2,7 proc.).
  • Liczba ludności zmalała w 1 508 spośród 2 479 gmin, największy nastapił w miastach na prawac powiatu (spadek w 59 spośród 66 miast na prawach powiatu): Łodzi i Lublinie (odpowiednio 7 628 osób - 1,1 proc. oraz 4 080 - 1,2 proc.), dalej w Katowicach i Poznaniu (ubytek po ponad 2 700 osób - 0,9 i 0,5 proc.), Sosnowcu i Częstochowie (po 2000 osób - od 0,5 do 1 proc.). Przyrost liczby mieszkańców, który nastąpił w siedmiu jednostkach, największy był w Warszawie (najwięcej w ujęciu bezwględnym 8 887 osób - 0,5 proc.), dalej w kilku gminach satelickich najwiekszych miast - podwarszawskiej gminie miejsko-wiejskiej Piaseczno (1 685 osób - 2,2 proc.) oraz w gminach wiejskich: Pruszcz Gdański (pow. gdański) oraz Dopiewo i Komorniki (pow. poznański) - tu wzrost nastąpił po ponad 1 100 osób, co stanowi więcej niż 5 proc. - największe wzrosty w ujęciu względnym); w dalszej kolejności są Gdańsk i Rzeszów (po ponad 1000 osób, odpowiednio 0,2 i 0,6 proc.).

    Źródło: stat.gov.pl