Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2017. Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza do przeprowadzania konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl. w terminie od 27.04.2017 r. do 12.05.2017 r.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Alicja Lisiecka – Wydział Promocji i Rozwoju.