Dla ucznia i rodzica

Warto wybrać te szkoły

  • Szkoly_w_nowym_systemie_edukacji
Dyrektorzy szkół, naczelnicy wydziałów edukacji, przedstawiciele gmin powiatu mikołowskiego spotkali się 22 listopada z władzami powiatu. Tematem była współpraca pomiędzy szkołami podstawowymi, dla których organami prowadzącymi są gmina a placówkami oświatowymi podlegającymi starostwu powiatowemu. Przybyłych na spotkanie przywitał wicestarosta Marek Szafraniec wskazując na rangę jaką władze powiatu przykładają do edukacji i rozwoju szkolnictwa w powiecie mikołowskim. Z kolei Iwona Smorz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu wskazała na atutu szkół ponadgimnazjalnych kładąc szczególny nacisk na wyniki osiągane przez szkoły ponadgimnazjalne.

Czytaj więcej...

Stypendium Starosty Mikołowskiego 07.2017

W dniu 19.07.2017 r. przyznano „ Stypendium Starosty Mikołowskiego” - Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...

Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 07.02.2017 r. przyznano „ Stypendium Starosty Mikołowskiego” . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...

Stypendia Starosty Mikołowskiego 07.2016

W dniu 12.07.2016 r. przyznano „Stypendium Starosty Mikołowskiego” . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...

Stypendia Starosty Mikołowskiego

Stypendia Starosty Mikołowskiego W dniu 10.02.2016 r. przyznano „ Stypendium Starosty Mikołowskiego” . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...

Matura ostateczna. Brak możliwości zaskarżenia jest konstytucyjny

Brak możliwości zaskarżenia unieważnienia matury do sądu administracyjnego jest zgodny z konstytucją - orzekł w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny. Badał on skargę 18 licealistów, którym unieważniono maturę z chemii, bo ich prace uznano za niesamodzielnie.

Czytaj więcej...

Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 07.07.2015 r. przyznano "Stypendium Starosty Mikołowskiego" . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...