Za treść poniższych artykułów odpowiada Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wydarzenia tygodnia 04.03.2018 - 10.03.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu pięciu pożarów: sadzy w kominie, piwnicy (na terenie Mikołowa); garażu (na terenie Orzesza); krzewów (na terenie Wyr).
Jedenaście interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: awaria instalacji gazowniczej, pomiar tlenku węgla, zanieczyszczenia na jezdni, kolizja drogowa, wypadek drogowy (na terenie Łazisk Górnych); pomiar tlenku węgla, wypadek drogowy (na terenie Mikołowa); zalana piwnica zanieczyszczenie na jezdni (na terenie Orzesza);

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały cztery przypadki kradzieży, w tym pięć przypadków kradzieży z włamaniem.
Odnotowano trzy inne przestępstwa kryminalne (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziesięciu sprawców, w tym dwóch nietrzeźwych kierowców.

Wydarzenia tygodnia 25.02.2018 - 03.03.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu sześciu pożarów: sadzy w kominie (na terenie Ornontowic); domu jednorodzinnego, sadzy w kominie, samochodu osobowego (na terenie Mikołowa), sadzy w kominie (na terenie Orzesza.
Osiem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: uszkodzony rurociąg, zadymienie na ulicy, pomiar tlenku węgla, uwięziony łabędź (na terenie Mikołowa); dym z pieca w mieszkaniu, pomiar tlenku węgla, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Łazisk Górnych).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały trzy przypadki kradzieży, w tym dwa przypadki kradzieży z włamaniem.
Odnotowano trzy inne przestępstwa kryminalne (wykryto i ustalono jednego podejrzanego).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano sześciu sprawców, w tym trzech nietrzeźwych kierowców.

Wydarzenia tygodnia 18.02.2018 - 24.02.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu jednego pożaru: sadzy w kominie (na terenie Ornontowic).
Dziewięć interwencji na terenie powiatu dotyczyły miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: otwarcie mieszkania na prośbę Policji, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, otwarcie mieszkania na prośbę Policji, zanieczyszczenia na jezdni, kot na drzewie (na terenie Orzesza); kot na dachu (na terenie Łazisk Górnych), wypadek drogowy (na terenie Ornontowic).
Ponadto dwa zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały trzy przypadki kradzieży w tym jeden przypadek kradzieży z włamaniem.
Zgłoszono jeden przypadek rozboju (ustalono dwóch podejrzanych) oraz dwa inne przestępstwa kryminalne (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych). Miały miejsce dwa wypadki drogowe w wyniku których cztery osoby zostały ranne.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano czterech sprawców, w tym jednego nietrzeźwego kierowcę.

Wydarzenia tygodnia 11.02.2018 - 17.02.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu jednego pożaru: sadzy w kominie (na terenie Łazisk Górnych).
Dziewięć interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: pomiar stężenia tlenku węgla, potrącenie pieszego, otwarcie mieszkania na prośbę Policji (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, pomiar stężenia tlenku węgla (na terenie Wyr); potrącenie pieszego, otwarcie mieszkania na prośbę Policji (na terenie Orzesza).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dwa przypadki kradzieży.
Miał miejsce jeden wypadek drogowy, w wyniku którego jedna osoba została ranna. Zgłoszono również trzy przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano czterech sprawców.

Wydarzenia tygodnia 04.02.2018 - 10.02.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu pożaru: sadzy w kominie (na terenie Mikołowa). Siedem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: pomiar tlenku węgla, zalane mieszkanie, złamana gałąź nad chodnikiem (na terenie Mikołowa); kolizja samochodowa, potrącenie pieszych (na terenie Orzesza), kolizja samochodowa, pomiar tlenku węgla (na terenie Łazisk Górnych)
Ponadto pięć zgłoszeń okazało się alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały pięć przypadków kradzieży, w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem.
Miał miejsce jeden wypadek drogowy, w wyniku którego dwie osoby zostały ranne. Zgłoszono również cztery przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto i ustalono trzech podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano pięciu sprawców.