Ochronne szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie informuje o akcji ochronnego szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie, która będzie miała miejsce w dniach od 27 kwietnia 2017r. do 7 maja 2017r. na obszarze województwa śląskiego. Informację powyższą uzyskano od Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
Akcja, o której mowa powyżej, będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zostanie wykonana poprzez zrzucanie szczepionek z samolotów. Gotowa szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych, brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. łąkach, ogródkach działkowych, parkach.
Zwracamy się z apelem, ażeby nie dotyka i nie podnosić szczepionek z ziemi. Informujemy ponadto, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane. Szczepionka nie jest niebezpieczna dla człowieka, jednakże w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, należy bezzwłocznie umyć ręce oraz skontaktować się z lekarzem.

Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie będą udzielane pod następującym numerem telefonu: (32) 42 88 611.