Drogi i bezpieczeństwo - warto wiedzieć

„Bezpieczne Wakacje 2017” w Powiecie Mikołowskim

W związku z rozpoczęciem tegorocznych wakacji na terenie Powiatu Mikołowskiego zainicjowana została akcja pod nazwą: „Bezpieczne Wakacje 2017”.
Celem akcji jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Działania rozpoczęły się 23 czerwca 2017r. i prowadzone będą do 1 września 2017r.

Czytaj więcej...

Komunikat Starosty Mikołowskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Mikołowskiego

  • ZNAK_OC
Starosta Mikołowski informuje, że w dniach 6 – 8 czerwca br. (termin zapasowy 9 czerwca 2017 r.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 17/I. Elementami przedsięwzięcia są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. Zgodnie z założeniami trybu ćwiczenia syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.

Czytaj więcej...

Ochronne szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie informuje o akcji ochronnego szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie, która będzie miała miejsce w dniach od 27 kwietnia 2017r. do 7 maja 2017r. na obszarze województwa śląskiego. Informację powyższą uzyskano od Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Czytaj więcej...

Bezpieczne ferie 2017

W związku z rozpoczęciem tegorocznych ferii zimowych na terenie Powiatu Mikołowskiego zainicjowana została akcja pod nazwa: "Bezpieczne Ferie 2017". Celem akcji jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Działania rozpoczną się 16 stycznia 2017 r. i prowadzone będą do 26 lutego 2017 r.
Działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych to:
- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku zorganizowanego w miejscowościach turystycznych województwa,
- zabezpieczenie bezpiecznego przejazdu do i z miejsc wypoczynku,
- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,
- podnoszenie poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, w tym związanych ze specyfiką wypoczynku zimowego.

Czytaj więcej...

Naprawa nawierzchni w obrębie skrzyżowania DK81 / DK44

W związku z naprawą nawierzchni w obrębie skrzyżowania DK81 / DK44 (węzeł Auchan) informujemy, iż w dniu 26.11.2015 r. o godz. 18.00 zostanie wprowadzona zmiana org. ruchu polegająca na zamknięciu lewego pasa ruchu jezdni lewej (kier. Katowice) na DK-81 km 11+200 do 11+550 (przed skrzyżowaniem). Planowany okres prowadzenia robót to: 26.11.2015 godz. 18.00 do 27.11.2015 godz. max. 24.00. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin robót może ulec zmianie.