Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) wchodzi w skład Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Umiejscowione jest w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. K. Prusa 7 w Mikołowie.

Zapewnia ono stały przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, monitorowanie sytuacji w powiecie, ostrzeganie i alarmowanie w sytuacji wystąpienia zagrożeń, realizację zadań na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz przyjmowanie i przekazywanie informacji i zgłoszeń dotyczących szerokiego spektrum zaistniałych sytuacji na terenie powiatu.

Dyspozytorzy PCZK pełnią służbę przez całą dobę przyjmując zgłoszenia pod numerami telefonów: (32) 326-04-30, 798-717-178, Tel./faks (32) 326-04-33 e-mail: pczk@mikolow.starostwo.gov.pl.