Dla niepełnosprawnych

Zmiana siedziby Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informuje, że z dniem 2 stycznia 2017 r. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na ul. Chrobrego 39.

Czytaj więcej...

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPENOSPRAWNOŚCI W RYBNIKU
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA W MIKOŁOWIE
Telefon: 32 32-48-130


DYŻURY
OD GODZINY 8.00 DO 11.00
W DNIACH:

  • 22 sierpnia 2017 r.
  • 12 września 2017 r.
  • 26 września 2017 r.
  • 10 październik 2017 r.
  • 24 października 2017 r.
  • 14 listopada 2017 r.
  • 28 listopada 2017 r.
  • 12 grudnia 2017 r.

Powiaty otrzymają więcej pieniędzy na rehabilitację

Resort pracy zwrócił się do starostów, aby z dodatkowych 34,5 mln zł zwiększyli dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej. Z tym jednak mogą być problemy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej

Czytaj więcej...

Wnioski o karty parkingowe będzie można składać w siedzibie Starostwa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Mikołowskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, uruchomiony zostanie punkt przyjmowania wniosków o kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych. Możliwość taka powstała dzięki staraniom i uzgodnieniom Starosty Mikołowskiego z Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Czytaj więcej...

Niepełnosprawne dzieci bez ulgi

Rodzice, którzy zrezygnowali z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi potomkami, nie mają prawa do odpisu – czytamy w Rzeczpospolitej

Czytaj więcej...

Z psem przewodnikiem do autobusu

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie realizacji prawa osób niewidomych do dostępu do środków transportu wraz z psem przewodnikiem

Czytaj więcej...

Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia unijnego uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Dzięki temu pracodawcom zatrudniającym lub planującym zatrudnienie osób niepełnosprawnych, nadal bez przeszkód będzie mogła być udzielana pomoc publiczna.

Czytaj więcej...