Bezpieczne ferie 2018

W związku z rozpoczęciem tegorocznych ferii zimowych na terenie Powiatu Mikołowskiego zainicjowana została akcja pod nazwą: "Bezpieczne Ferie 2018". Celem akcji jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Działania rozpoczną się 12 stycznia 2018 r. i prowadzone będą do 26 lutego 2018 r.
Działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych to:
- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku zorganizowanego w miejscowościach turystycznych województwa,
- zabezpieczenie bezpiecznego przejazdu do i z miejsc wypoczynku,
- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,
- podnoszenie poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, w tym związanych ze specyfiką wypoczynku zimowego.

Na potrzeby akcji uruchomiony został telefon interwencyjny o numerze (32) 20 77-077, na który przyjmowane są informacje o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na stronie Ministra Edukacji Narodowej, pod adresem internetowym http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, w której można uzyskać dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku.

Pytania związane z koordynacją przedsięwzięcia na terenie Powiatu Mikołowskiego, proszę kierować do Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie tel. (32) 324 81 75 lub pod numer PCZK tel. (32) 326 04 30.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl