Niepełnosprawni - jak pomagać

  • niepelnosprawni_jak_pomagac
Co siódma osoba w Polsce jest niepełnosprawna, zaś w województwie śląskim mieszka największa liczba osób niepełnosprawnych w kraju. Właśnie o ich potrzebach debatowano w trakcie zorganizowanej w starostwie konferencji, która odbyła się 7 grudnia. Organizatorem był Zespół Szkół nr 2 Specjalnych, zaś wśród obecnych znalazł się starosta Henryk Jaroszek, członek Zarządu Powiatu Henryk Zawiszowski, burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, samorządowcy z Orzesza, Łazisk i Wyr, a także dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy i Domu Pomocy Społecznej, przedstawiciele stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

- Większość z nas pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Widzimy iż ma ona różne oblicza i jest widoczna w naszych środowiskach. Nie chodzi tylko o ułomność fizyczną - osoby na wózkach, ale także niepełnosprawność intelektualną, psychiczną, społeczną – mówił Tadeusz Śliwa dyrektor ZS nr 2 Specjalnych w Mikołowie. W trakcie dyskusji mówiono o pozytywnej zmiany w mentalności społeczeństwa, gdyż jako Polacy znacznie lepiej rozumiemy potrzeby ludzi niepełnosprawnych niż jeszcze kilkanaście lat temu. Wskazano na działania już zrealizowane na ich rzecz w powiecie mikołowskim, poczynając od sfery edukacji i pomocy społecznej, po zmiany w przestrzeni publicznej. Wskazano plany na przyszłość, a także na potrzeby i bariery w ich realizacji. Zwykle są to braki odpowiednich regulacji prawnych jak i funduszy.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl