Podziękowanie dla Samorządu oraz Mieszkańców Powiatu Mikołowskiego

Burmistrz Brus Witold Ossowski przekazał na ręce Starosty Mikołowskiego Henryka Jaroszka oraz przewodniczącego Rady Powiatu Adam Lewandowskiego podziękowania za pomoc udzieloną mieszkańcom tej miejscowości, którzy w największym stopniu odczuli skutki katastrofalnej nawałnicy, która w nocy z 11 na 12 sierpnia przeszła nad tą częścią województwa pomorskiego.
Przypomnijmy, że na sierpniowej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę o przekazaniu 15 tys. złotych na rzecz gminy Brusy. Jak powiedział starosta Henryk Jaroszek nie jest to może wielka kwota, ale ważny jest gest i pokazanie, że samorządy powinny się wspierać, reagować na takie kataklizmy i pomagać mieszkańcom.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl