KOMUNIKAT

  • wykrzyknik
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie informuje mieszkańców naszego powiatu, że tak jak w całej Polsce istnieją w naszym wydziale utrudnienia i problemy w załatwianiu spraw obywateli w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów. Jest to związane z uruchomieniem przez Ministerstwo Cyfryzacji nowego systemu CEPIK 2.0, na którego działanie nie mamy wpływu, gdyż jest zarządzany centralnie.
W związku z zaistniałą sytuacją przepraszamy wszystkich klientów wydziału komunikacji za powstałe utrudnienia, równocześnie zwracamy się z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl