Solidarny Powiat Mikołowski

  • sesja_sierpien_2017
Z inicjatywą pomocy Gminie Brusy w województwie pomorskim, jednej z najbardziej poszkodowanych w wyniku nawałnic z 11 sierpnia wystąpił Zarząd Powiatu Mikołowskiego.
W czwartek 31 sierpnia podczas sesji Rady Powiatu podjęto uchwałę o przekazaniu 15 tys. zł dla tej gminy.
„W obliczu takich tragedii, każdy samorząd powinien czuć, że może liczyć na pomoc i wsparcie. Stąd nasza decyzja. Nie jest to wielka kwota ale ważny jest gest i pokazanie, że samorządy powinny się wspierać, reagować na takie kataklizmy i pomagać mieszkańcom. Szczególnie tym w najmniejszych gminach, których bez pomocy z zewnątrz nie stać na likwidację szkód. – powiedział Henryk Jaroszek – Starosta Mikołowski.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl