Więcej patroli w powiecie

  • DSC_1941
Komendant Szkoły Policji w Katowicach inspektor Rafał Kochańczyk oraz starosta mikołowski Henryk Jaroszek w obecności podinspektora Rafała Głucha komendanta KPP w Mikołowie podpisali w siedzibie starostwa 4 kwietnia porozumienie dotyczące służb słuchaczy katowickiej szkoły policyjnej na terenie powiatu mikołowskiego. Porozumienie zawierane jest już od kilku lat i jak zapewnili jego sygnatariusze realnie wzmacnia bezpieczeństwo mieszkańców powiatu mikołowskiego.
– Dla policjantów, którzy dopiero rozpoczynają służbę jest to okazja skonfrontowania teorii z praktyką – przyznaje Rafał Kochańczyk.
- Korzyści z porozumienia są obustronne, bowiem większa liczba służb mundurowych na naszych ulicach, przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli - przekonuje starosta Henryk Jaroszek, zaś komendant Rafał Głuch zaznacza, że jest to znaczne wzmocnienie kadrowe kierowanej przez niego jednostki.
Zasadą jest, iż są to patrole piesze, w których początkującym stróżom prawa po sześciomiesięcznym kursie podstawowym w szkole policyjnej towarzyszy doświadczony policjant z jednostki, na terenie której służba się odbywa. Powiat nie będzie dopłacał do dodatkowych patroli, pokryje jedynie koszty paliwa i transportu policjantów z Katowic do komendy powiatowej w Mikołowie bądź komisariatów w Łaziskach Górnych i Orzeszu. Powiat mikołowski jest jedynym powiatem ziemskim, który ma podpisane tego rodzaju porozumienie ze Szkołą Policji w Katowicach.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl